Korduma Kippuvad Küsimused
KKK

Kas ma saan Kutseeksamile baaskoolituse tunnistuse puudumisel?

Jah, esmasele Kutseeksamile saab ka tulla ilma baaskoolituse tunnistuseta. 

Kus ma saan Kutsetaset kontrollida?

Kutsetaseme olemasolu saad kontrollida siin: https://www.kutseregister.ee/kutsed/kutsed/?

Eksamile tulles:

Eksamineeritav peab saabuma  õigeaegselt. Soovitav on saabuda vähemalt 15 minutit varem.

Kui eksamile registreerinud isik ei ilmu eksamile või ta ei ole oma eksamile mitteilmumisest ettenähtud aja jooksul Eesti Kosmeetikute Liitu teavitanud, siis loetakse eksam mittesooritatult toimunuks ning eksami eest tasutud tasu kasutatuks. 

Mis ma kaasa pean võtma Kutseeksamile tulles?

Võta kaasa kõik tööks vajaminev materjal kui ka tehnika. Varusta ennast pikendusjuhtme ning laualambiga. Veendu, et sul oleks ka koht, kuhu tekitatud prügi koguda. 

Modell peab kohal olema õigeaegselt.

Teoreetiline eksam:

Koosneb 30-st küsimusest, millest 25 peab olema vastatud õigesti, et lugeda eksam sooritatuks. 

Millal ja kuidas antakse mulle teada eksami tulemustest?

Eksami tulemustest antakase sulle kirjalikult teada 30 tööpäeva jooksul. 

Kui kukud eksamist läbi:

Siis on sul võimalus tulla korduseksamile. Järeleksami tasu on 50% täishinnast, kui realiseerid korduseksami aasta vältel.

Minu kutsetunnistus on aegumas, kas seda saab pikendada?

Jah, kutsetunnistust saab taastõendada. Selleks on vaja esitada dokumendid, mis tõendavad, et oled aktiivselt tegutsev küünetehnik.