Kasulik teada

UUS!

Valmistu teoreetiliseks eksamiks.

 

Küsimuste valik täieneb ajas. 

Ilu- ja isikuteenuste osutamiseks tuleb olla teadlik seadustest ning tööd reguleerivatest õigusaktidest.

ILU- JA ISIKUTEENIDAJA PEAB TEADMA:

 • Tervisekaitsenõudeid 
 • Hügieeninõudeid
 • Nõudeid klienditeenidamisel
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
 • Isikuandmete kaitse seadus
 • Tarbijakaitse seadus
 • Teoste avaliku kasutamise kord
 • Ja teisi reguleerivaid seaduseid ja juhendeid

Dokumendid ja seadused

Oleme kogunud siia mõned olulisemad viited õigusaktidele, mida tuleb igal ilu-ja isikuteenindajal teada ning silmas pidada igapäeva töös. 

Kas sinul on juba oma hügieeniplaan?

Hügieeniplaani eesmärk on vastavalt iluteenindaja tööülesannetele ja töökohale ära määrata tema personaalsed vajadused hügieenipõhiselt. 

 

HÜGIEENIPLAANI EESMÄRK:

 • Kuidas ja millega puhastada erinevaid seadmeid, tööpindu ning materjale ( sh jalad ja käed)
 • Kuidas doseerida, kui pikk on erinevate toodete toimeaeg
 • Instrumentide puhastus/ desinfektsioon/ keemiline sterilisatsioon
 • Ruumi üldpuhastus

Kasulik kirjandus

Copyright © 2022 Eesti Kosmeetikute Liit