Ilu- ja isikuteenuste osutamiseks tuleb olla teadlik seadustest ning tööd reguleerivatest õigusakidest. Soovituslik on hoida silma peal Terviseameti lehel, et olla kursis ning kiiresti kohaneda uute seadusmuudatustega. 

ILU- JA ISIKUTEENIDAJA TEENINDAJA PEAB TEADMA:

  • Tervisekaitsenõudeid üldiselt
  • Hügieeninõudeid
  • Nõuded klienditeenidamisele
  • Teadma Töötervishoiu ja tööohutuse seaduseid

Dokumendid ja seadused

Oleme kogunud siia mõned olulisemad viited õigusaktidele, mida tuleb igal ilu-ja isikuteenindajal teada ning silmas pidada igapäeva töös. 

Kasulik kirjandus

Kas Sinul on juba oma hügieeniplaan?

Hügieeniplaani eesmärk on vastavalt iluteenindaja tööülesannetele ja töökohale ära määrata tema personaalsed vajadused hügieenipõhiselt. 

 

HÜGIEENIPLAANI EESMÄRK:

  • Kuidas ja millega puhastada erinevaid seadmeid, tööpindu ning materjale ( sh jalad ja käed)
  • Kuidas doseerida, kui pikk on erinevate toodete toimeaeg
  • Instrumentide puhastus/ desinfektsioon/ keemiline sterilisatsioon
  • Ruumi üldpuhastus

Copyright © 2022 Eesti Kosmeetikute Liit